Wanneer u contact opneemt voor gedragstherapie zullen we in eerste instantie bekijken welke vorm van therapie het meest geschikt is. Dit kan een volledig traject zijn, maar een preventief of telefonisch consult kan soms ook al uitkomst bieden.


Volledig traject

Een volledig traject bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Vragenlijst

Voorafgaand aan het consult ontvangt u een uitgebreide vragenlijst over uw kat(ten) en de leefomgeving. Ook zal ik vragen om filmpjes of foto’s (indien mogelijk).


 • Consult

Nadat ik de ingevulde vragenlijst heb ontvangen, kom ik bij u thuis voor het consult waarbij ik uitgebreid zal ingaan op het probleemgedrag. Hieruit volgt een diagnose en vervolgens zullen we de adviezen bespreken. Een consult duurt gemiddeld 1,5 uur voor één probleem, bij meerdere problemen zal dit gemiddeld 2,5 uur duren. Indien nodig of gewenst, kan het therapietraject worden uitgebreid met een tweede, aanvullend consult.


 • Schriftelijk verslag

Na het consult ontvangt u een schriftelijk verslag. Hierin staat o.a. omschreven hoe het probleemgedrag tot stand is gekomen en wat de diagnose hiervan is. Uiteraard staan de gegeven adviezen hier ook uitgebreid in, zodat u deze altijd terug kunt vinden. Uw dierenarts zal ook een kort verslag ontvangen, indien u hier geen bezwaar tegen heeft.


 • Nazorg

Gedurende 2 maanden na het consult sta ik voor u klaar voor gratis nazorg betreffende het besproken probleem. Dit betekent dat ik uw vorderingen zal volgen via telefoon, mail of WhatsApp en dat ik de gegeven adviezen aanpas indien nodig.

 

 

Preventief consult

Een preventief consult is geschikt voor problemen waarbij geen uitgebreide begeleiding nodig is, zoals adviezen over huisinrichting of trainen, introductie van een nieuwe kat of wanneer u onzeker bent over het gedrag van uw kat(ten) en u graag wilt dat iemand meekijkt. Bij een preventief consult kom ik bij u thuis om uw vragen te beantwoorden en adviezen te geven, dit consult duurt gemiddeld 1 uur. Achteraf ontvangt u geen verslag of begeleiding, het is dus aan te raden om zelf notities te maken tijdens het consult.


Telefonisch consult

Een telefonisch consult is geschikt voor snelle adviezen waarbij een huisbezoek en uitgebreide begeleiding niet nodig zijn. Een telefonisch consult duurt gemiddeld 30 minuten.


Interesse of een vraag?

mail-white

Neem gerust contact op!